महात्मा फुले यांनी मामा परमानंदास लिहिलेल्या पत्रात बमानानी केलेल्या करतूतीवर नाराजी व्यक्त करताताना “दादू कोंडदेव ” हा शिवरायांचा गुरु नव्हता असे स्पष्ट करतात त्याचा हा पुरावा…..

Advertisements