प्रो.विलास खरात यांनी ‘डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकरांची हत्या’ असा शोध प्रबंध नुकताच प्रकाशित केला ,पहिली आवृत्ती हातोहात संपली.
याच ग्रंथाचे दैनिक मुल्निवासिनायक मधील एक समीक्षा:
डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकरांची हत्या

Advertisements