असीम त्रिवेदी या बमानाने त्याच्या वेबसाईट वाट भारतीय राजमुद्रा आणि संसद यांची विटंबना करणारे कार्टून प्रकाशित केले.बामन हे मुळचे भारतीय नसल्यामुळेच ते अशे करत आहेत जेणेकरून भारतीय लोकांचा संविधानावरील विश्वास कमी व्हावा आणि बामनाची मानुस्मुती परत यावी असा कात हि बामणे नेहमीच करत आहेत. मुल्निवासिनायक या दैनिकात आलेले हे वृत्त

Advertisements