Archive for जानेवारी, 2014

मूळ क्षेत्रपती ‘शंकरासुराच्या ‘ निर्वांदिनाचे ब्राम्हनीकरण : संक्रात व तिळगुळ

मूळ क्षेत्रपती ‘शंकरासुराच्या ‘ निर्वांदिनाचे ब्राम्हनीकरण : संक्रात व तिळगुळ

shankarasur1shankarasur2

Advertisements

राष्ट्रमाता जिजाऊ यांनी जन्मजात श्रेष्ठत्व हा सिद्धांत नाकारून तथागत गौतम बुद्धांचा गुणकर्म सिद्धांत स्वीकारला

2_2

भारतीय स्त्रियांना शिक्षणाच्या माध्यमातून मुक्त करणाऱ्या ज्ञानज्योती – क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले

2_3

%d bloggers like this: