Posts tagged ‘india against curruption’

सरकारी बँकांचे (PUBLIC SECTOR BANK) TOP थकबाकीदार

 

Bank-Loan-Defaulters_chart21

(रक्कम करोड मध्ये )

http://www.firstpost.com/business/bank-union-puts-out-npa-list-kingfisher-top-defaulter-1268959.html

राष्ट्रव्यापी बजेट जलाव आंदोलन

राष्ट्रव्यापी बजेट जलाव आंदोलन

केन्द्रीय अर्थ बजेट ची होळी का करू नये??????????

भारतीय संसदेचा बमानाकडून अपमान

असीम त्रिवेदी या बमानाने त्याच्या वेबसाईट वाट भारतीय राजमुद्रा आणि संसद यांची विटंबना करणारे कार्टून प्रकाशित केले.बामन हे मुळचे भारतीय नसल्यामुळेच ते अशे करत आहेत जेणेकरून भारतीय लोकांचा संविधानावरील विश्वास कमी व्हावा आणि बामनाची मानुस्मुती परत यावी असा कात हि बामणे नेहमीच करत आहेत. मुल्निवासिनायक या दैनिकात आलेले हे वृत्त

%d bloggers like this: